شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

*آشان*

+ لاک پشت ....تفنگ...کنلگ
با تفنگ يه لاك پشت رو كشتم بعد هم براش با كلنگ قبر كندم
رميصا
با کلنگ لاک پشت رو زدم ولي نمرد منم با تفنگ کشتمش
*آشان*
( ماي لايک: سيسيلي صداقت & الهه & رميصا)
التيام
با لاک پشت تفنگ بازي مي کردم که کلنگ افتاد رو سرش!
ويدا چرا كلمه هايي ميدي كه جمله ش خشن ميشه!
*آشان*
حال ميده ......تو با كلمه هاي خشن جمله هاي مرهبون بساز
*آشان*
( ماي لايك: آقا شير ( تاجر جنايتكار) & التيام )
*آشان*
آقا شير شما هم هر چندتا خواستي جمله بساز .....جمله سازي هيچ محدوديتي نداره .....نشونه خلاقيت و ذهن باز شماست .
لاكپشتاي قديم كلنگ داشتن ؛ جاي تفنگ!!!
ساعت ویکتوریا
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top