شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

*آشان*

+ جوراب....کرم...عروسک
*آشان*
بيچاره کرما, پا ندارن تا جوراب عروسکي بپوشن
باباي كَرَم بهش يه جوراب عروسکي جايزه داد
*آشان*
(ماي لايک : الهه)
امروز جوراب عرسکم کِرم توش بود
*آشان*
ناکام دات کام از کي تا حالا عروسک بازي مي کني ؟
*آشان*
(ماي لايک : ناکام دات کام )
عروسك ، تا حالا كرم جوراب ديدي؟
تسبیح دیجیتال
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top