شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

*آشان*

+ کيف.....صبحانه....کلاه
سر صبحانه کلاه سر کسي بزاري آي کيف ميده
*آشان*
(ماي لايک : ناکام دات کام )
كلاه و كيفم رو گذاشتم يه كنار شروع كردم به صبحانه خوردن
رميصا
کيف مدرسمو برداشتم اونقده ديرم شده بود که به جاي صبحانه کلاه مو خوردم
*آشان*
(ماي لايک :الهه & رميصا)
رميصا
کلمه بده
*آشان*
کيف کلاه داره که آنگولا صبحانه اش رو گذاشته تو کلاه کيفش؟
كيف ميكنم واس صبحونه كلاه بمكي!
چراغ جادو
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top