شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی

*آشان*

+ بيچاره...کلاغ...گل
بيچاره گل که جاي بلبل دل به کلاغ کچل بسته
کلاغ بيچاره با سر رفت تو گل!
*آشان*
کلاغ بيچاره عروس شد ولي گل نداشت که بزنه به سرش.
كلاغ بيچاره كه از صبح هيچي پيدا نكرده بود كه بخوره تمام گلهاي باغچه رو خورد
*آشان*
(ماي لايک :الهه)
رميصا
يه پسر بيچاره داشت با دسته گل ميرفت خواستگاري که کلاغ گلشو به نوکش گرفت و رفت
بيچاره به كلاغ ميگه : گل به روت
ساعت ویکتوریا
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top