شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر

*آشان*

+ بيل...سه پايه...ميخ
سه پايه رو گذاشتم زير پام تا بيل رو بردارم(نكته انحرافي:ميخ تو جيبم بود)
جمله: من نمي دونم با بيل و سه پايه و ميخ چه جمله اي ميشه ساخت!!! :دي!
*آشان*
(ماي لايک : ناكام دات كام)
*آشان*
(ماي لايک : سارا يا قيچي)
من چرا؟
*آشان*
(ماي لايک : الهه)
*آشان*
هويجوري( ناكام دات كام)
بيلميرم با ميخ ميشه سه پايه ساخت؟
*آشان*
(ماي لايک : ناكام دات كام)
*آشان*
(ماي لايک : حسن)
رميصا
رفتم رو سه پايه و با بيل ميخ رو زدم به ديوار
سايبان
با بيل ِ سه پايه ، مزرعه ي ميخ مان را شخم زدم.
*آشان*
(ماي لايک : رميصا & سايبان)
بيل نزن ميخي را كه سه پايه كش است ..
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top