شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

*آشان*

+ دل....شيشه...مرگ
*آشان*
دل با سنگ زد شيشه خونه مرگ رو شکست
دل از پشت شيشه گفت: مرگ!!!
*آشان*
(ماي لايک : ناکام دات کام)
شكستن دل شيشه مثه مرگه اونه!!!
شکست شيشه دل را مگو صدايي نيست که اين صدا روز به قيامت بلند خواهد شد
رميصا
وقتي شيشه رو شکستم دل تو دلم نبود و آرزوي مرگ ميکردم
شيشه ي دل ، مرگيد
شيشه دل ميشكند وقتي مرگ از راه مي رسد
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top