شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر

*آشان*

+ شتر...كلنگ...كتاب
*آشان*
از طرف من با كلنگ يه دونه بزن تو سر اون شتري كه داره كتاب مي خونه
*آشان*
شتر ها طرز تهيه كلنگ رو تو كتابها نوشتن.
سلام ويدي:)
*آشان*
سلام عزيزم
شتر با كلنگ به زمين ميزد تا كتاب پيدا كند!:))
*آشان*
(لايك: منتظر روشني )
ويدي چرا اتاق زدي!تو همون قسمت عمومي ميزدي كه بهتر بود!
*آشان*
اتاق زدم تا كل مجموعه يه جا باشه و پراكنده نباشه
داشتم با كلنگ زمين رو مي كندم زير زمين يه شتري ديدم كه داشت كتاب مي خوند
*آشان*
(لايك: الهه)
*آشان*
(لايك: حسن)
عجب شتري! :))
شتر کو ندارد کتاب از کلنگ
*آشان*
برنده ****ناکام دات کام****
عين شتر، كلنگم رو برداشتم و كوبيدم روي كتاب زيستمون!!!
دست گلتون درد نکنه واقعاً :))
رميصا
شتر کتاب ادبياتمو خورد و من با کلنگ زدم تو سرش
*آشان*
عزيز دلم برنده اين پست معلوم شده...براي پست هاي جديد جمله بساز
رميصا
من دارم جمله ميسازم برنده رو کار ندارم
*آشان*
عزيز دلم برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن...اون جوري شانست بيشتر ميشه
شتر كتابخون كلنگ نميزنه
mp3 player شوکر
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top