شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی

*آشان*

+ شلنگ....فشنگ...قشنگ
*آشان*
يه فشنگ تو شلنگ گير کرده هر کي درش بياره يه جايزه قشنگ مي گيره
(ويدا جون تو كجا اين جا كجا؟؟؟؟كجا بودي نبودي؟)خيلي قشنگ فشنگ رو گذاشتم تو شيلنگ و باهاش شليك كردم!
*آشان*
برنده ****حسن HASSAN ****
شلنگه ما روش طرح فشنگ داره و خيلي هم قشنگه...!
.*شقايق*.
فشنگ قشنگه ولي شلنگ نه.
شلنگه ، فشنگه ، شلنگه چشم قشنگه !
ساعت ویکتوریا
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top