شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

*آشان*

+ برنده شقايق : دمپايي .... شير موز....كاسه
با دمپايي رفتم شير موز خريدم ريختم تو كاسه و سر كشيدم....
درحال خوردن شير موز يك كاسه برداشتم كه دمپايم درومد
تو شيرموز با دمپايي كاسه درست كردم...
از تو کاسه شيرموز مي خوردم که يه دمپايي خورد تو سرم :((
رميصا
دمپايي پوشيدم وتو کاسه شير موز ريختم و خوردم
تو كاسه ش به جاي شير موز ، دمپايي گذاشتم
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top