شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
1- من كلمه مي گم تو جمله بساز 2-براي اينكه برنده ها مشخص بشن اگه از جمله كسي خوشت اومد اسم شخص رو تو پرانتز تو يه نظر جداگونه بنويس....مثال ( ماي لايك : حسن ) 3- برنده ها براساس تعداد لايك هاي مشخص ميشن . 4-براي پستي كه برنده اش مشخص شده ديگه جمله نساز ...سعي كن جمله ات براي كلمات پست جديد بنويسي. 5- برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن.....ولي خودم اعلام مي كنم كدوم برنده كلمه پيشنهاد كنه. توجه ...توجه ...سعي كنيد براي آخرين فيد ارسالي جمله سازي كنيد ...و به جمله هاي كه خوشتون مياد لايك بدين تا برنده داشته باشيم و هيجان بازي بيشتر بشه ...در جمله ها از خلاقيت خودتون استفاده كنيد و به جمله هاي كه جالب تر از بقيه اند لايك بدين .

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

*آشان*

+ دل....شيشه...مرگ
*آشان*
دل با سنگ زد شيشه خونه مرگ رو شکست
دل از پشت شيشه گفت: مرگ!!!
همه 8 نظر
شيشه ي دل ، مرگيد
شيشه دل ميشكند وقتي مرگ از راه مي رسد
+ شناسنامه....پرينتر....لواشك....
(خب الان با اينايي كه گفتي چه جمله مرهبونانه اي مي شه گفت؟) در حالي كه لواشك مي خوردم داشتم با پرينتر پرينت مي گرفتم كه پرينتر خراب شد منم عصباني شدم شناسنامم رو پاره كردم
جمله نه داستان!!!!:))
بعدی همه 10 نظر قبلی
رميصا
پيرينتر خرابه بردمش تعمير تعميرکار گفت به جاي پول بايد شناسنامه و لواشک بهم بدي
با پرينتر لواشكي ، پرينت شناسنامه گرفتن بس لذت بخش بود!

*آشان*

+ لاک پشت ....تفنگ...کنلگ
با تفنگ يه لاك پشت رو كشتم بعد هم براش با كلنگ قبر كندم
رميصا
با کلنگ لاک پشت رو زدم ولي نمرد منم با تفنگ کشتمش
بعدی همه 9 نظر قبلی
*آشان*
آقا شير شما هم هر چندتا خواستي جمله بساز .....جمله سازي هيچ محدوديتي نداره .....نشونه خلاقيت و ذهن باز شماست .
لاكپشتاي قديم كلنگ داشتن ؛ جاي تفنگ!!!

*آشان*

+ شلنگ....فشنگ...قشنگ
*آشان*
يه فشنگ تو شلنگ گير کرده هر کي درش بياره يه جايزه قشنگ مي گيره
(ويدا جون تو كجا اين جا كجا؟؟؟؟كجا بودي نبودي؟)خيلي قشنگ فشنگ رو گذاشتم تو شيلنگ و باهاش شليك كردم!
همه 6 نظر
.*شقايق*.
فشنگ قشنگه ولي شلنگ نه.
شلنگه ، فشنگه ، شلنگه چشم قشنگه !

*آشان*

+ خواب ....تاب ...کباب
رميصا
تو خواب ديدم دارم کباب ترکي ميخورم به نظرت مخم تاب داره؟
*آشان*
ماي لايک : رميصا)
تا به كي در خواب نيز تاب كباب خوردن داريأ؟

*آشان*

+ بيچاره...کلاغ...گل
بيچاره گل که جاي بلبل دل به کلاغ کچل بسته
کلاغ بيچاره با سر رفت تو گل!
همه 7 نظر
رميصا
يه پسر بيچاره داشت با دسته گل ميرفت خواستگاري که کلاغ گلشو به نوکش گرفت و رفت
بيچاره به كلاغ ميگه : گل به روت

*آشان*

+ جوراب....کرم...عروسک
*آشان*
بيچاره کرما, پا ندارن تا جوراب عروسکي بپوشن
باباي كَرَم بهش يه جوراب عروسکي جايزه داد
همه 8 نظر
عروسك ، تا حالا كرم جوراب ديدي؟

*آشان*

+ کيف.....صبحانه....کلاه
سر صبحانه کلاه سر کسي بزاري آي کيف ميده
*آشان*
(ماي لايک : ناکام دات کام )
همه 8 نظر
*آشان*
کيف کلاه داره که آنگولا صبحانه اش رو گذاشته تو کلاه کيفش؟
كيف ميكنم واس صبحونه كلاه بمكي!

*آشان*

+ قورباغه...چيپس...ملاقه
با ملاقه چيپس برداشتم توش قورباغه بود :دي
*آشان*
(ماي لايک : خاطرات من & برخورد & سيسيلي صداقت )
همه 5 نظر
*آشان*
(ماي لايک : رميصا)
قوراباغه با ملاقه زد تو سر قيمت چيپس!

*آشان*

+ كچل...خاطره...صابون
خاطره موهاشو با صابون شست كچل شد!/سلام ويدي:)
*آشان*
(ماي لايک : منتظر روشني ) سلام عزيزوم...
بعدی همه 12 نظر قبلی
رميصا
عضنفر کچل صورتشو با صابون شست و رفت خواستگاري خاطره
با خاطره ت صابون به دل اون كچل نزن!

*آشان*

+ بيل...سه پايه...ميخ
سه پايه رو گذاشتم زير پام تا بيل رو بردارم(نكته انحرافي:ميخ تو جيبم بود)
بعدی همه 15 نظر قبلی
*آشان*
(ماي لايک : رميصا & سايبان)
بيل نزن ميخي را كه سه پايه كش است ..

*آشان*

+ برنده شقايق : دمپايي .... شير موز....كاسه
با دمپايي رفتم شير موز خريدم ريختم تو كاسه و سر كشيدم....
درحال خوردن شير موز يك كاسه برداشتم كه دمپايم درومد
همه 6 نظر
رميصا
دمپايي پوشيدم وتو کاسه شير موز ريختم و خوردم
تو كاسه ش به جاي شير موز ، دمپايي گذاشتم

*آشان*

+ شتر...كلنگ...كتاب
*آشان*
از طرف من با كلنگ يه دونه بزن تو سر اون شتري كه داره كتاب مي خونه
*آشان*
شتر ها طرز تهيه كلنگ رو تو كتابها نوشتن.
بعدی همه 21 نظر قبلی
*آشان*
عزيز دلم برنده ها مي تونن كلمه پيشنهاد بدن...اون جوري شانست بيشتر ميشه
شتر كتابخون كلنگ نميزنه
+ ساعت.بابانويل.الاغ
الاغ لباس بابا نوئل رو پوشيد وساعتش رو نگاه کرد!

رميصا

+ اين اتاق تعطيله آيا؟
ساعت دماسنج
گروه زود تند سريع ، يه جمله بساز
vertical_align_top